Výzvy na dotácie

Projekt Zelená domácnostiam

Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu Zelená domácnostiam sa začne až v prvom štvrťroku 2024.

Domácnosti

Kto má nárok na zvýhodnenie?

  • Zvýšenie základnej sadzby o 15 %
  • Domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia.
  • Domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácie je možné realizovať od 30.10.2023. Žiadosti o poukážku bude možné v novom informačnom systéme registrovať v prvom štvrťroku 2024, kedy budú vydané aj prvé poukážky

Enviromentálny fond - Dotácie

Zoznam činností, na ktoré je možné predložiť žiadosť o podporu v roku 2024 z oblasti obnovy budov

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (ozn. „L“)

  • Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.
  • Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov.
  • Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Operačný program Kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia zverejňuje aktuálne výzvy pre finančné príspevky obnovy budov.